Proje fikri, iki ana düşünceyi birleştirerek büyüdü:

1) BT becerileri için yüksek talep var: Avrupa’da, BT alanında 756.000 işin 2020 yılına kadar boş kalacağı tahmin ediliyor (Digital Agenda Scoreboard 2016). Paradoks şu ki, milyonlarca Avrupalı ​​şu anda işsiz olsa da, şirketler yetenekli dijital teknoloji uzmanları bulmakta zorlanıyor.

2) 2016 yılında AB-28’deki her beş işletmeden biri elektronik satış yaptı. E-satışlardaki ciro yüzdesi, 10 veya daha fazla kişinin çalıştığı işletmelerin toplam cirosunun% 18’ini oluşturdu. AB-28’de 2008-2016 döneminde e-satış yapan işletmelerin yüzdesi 7 puan, işletmelerin e-satıştan gerçekleşen cirosu 6 puan artmıştır.

Sonuç olarak, dijital stratejiler ve dijital temel yetkinliklerin geliştirilmesi, işgücü piyasası ile yeni işler arayan işsiz veya düşük vasıflı yetişkinler arasındaki boşluğu doldurmada veya profesyonel yollarını yenilemede önemli bir rol oynayabilir. Proje ortakları, dijital pazar sektörünün yetişkinler arasında yeni mesleklerin ve ilgili becerilerin gelişimi için çok önemli olabileceğine inanıyor.

Özellikle dijital alandan yararlanarak, daha güçlü kariyerler inşa etmeleri için pratik yeterlilikler sağlanmalıdır. Aslında dijital pazar yetkinlikleri birçok farklı sektörde aktarılabilir ve uygulanabilir olabilir ve belki de en azından temel bir BİT bilgisi gerektirmeyen bir iş yoktur. Yüksek düzeyde işsizlikle karakterize edilen mevcut dünyada, böyle bir fırsatı boşa harcayamayız.

Bu ön ihtiyaç analizlerinden yola çıkarak, “Dijital Pazarlama” projesi, e-platforma dayalı olarak (potansiyel) girişimci olabilecek yetişkin eğitmenleri, düşük vasıflı yetişkinler için dijitalleşme ve pazar oryantasyonu konusunda çeşitli eğitim ve danışmanlık faaliyetleri sunmayı amaçlamaktadır. Bu öğrenme platformu, dijital ve pazarlama becerilerini geliştirmek isteyen potansiyel ve mevcut girişimciler için öğretim materyallerinin yanı sıra kendi kendine öğrenme ve danışmanlık modunu sağlamak için geliştirilecektir.